Działalność w Niemczech to krok do sukcesu

Kindergeld - dokumenty do złożenia wniosku

Zasiłek rodzinny na dzieci to wymierna pomoc finansowa dla osób pracujących i mieszkających w Niemczech. Prawo do jego otrzymywania mają nie tylko obywatele Niemiec, ale także każdy rodzic, który objęty zostaje niemieckim nieograniczonym obowiązkiem podatkowym. W praktyce oznacza to, że podanie można złożyć już po sześciu miesiącach przepracowanych za zachodnią granicą. Jednak każdy, kto chce pobierać Kindergeld dokumenty powinien zacząć przygotowywać znacznie wcześniej. Decydujące o przyznaniu świadczenia Familienkasse chcą bowiem skrupulatnie sprawdzić wszystkie informacje.

Poniżej przedstawiamy listę dokumentów, bez których wniosek o Kindergeld nie zostanie rozpatrzony pozytywnie:

- wypełniony w języku niemieckim i podpisany przez oboje rodziców wniosek zasiłkowy, pobrany z urzędu lub ze strony internetowej
- kopia dokumentów od pracodawcy lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej
- kopia aktu małżeństwa (w formacie międzynarodowym lub przetłumaczona na niemiecki)
- kopia aktu urodzenia dziecka (w formacie międzynarodowym lub przetłumaczona na niemiecki)
- zaświadczenie o wspólnym zameldowaniu z dzieckiem
- decyzja o niepobieraniu zasiłku w innych państwach UE
- fotokopia dowodu osobistego lub paszportu
- w przypadku dzieci pełnoletnich - zaświadczenie ze szkoły potwierdzające odbywanie nauki.

Trzeba również liczyć się z tym, że Familienkasse zwróci się do nas o dodatkowe zaświadczenia lub inne dokumenty potrzebne do przyznania Kindergeld. Zdarza się to często w przypadku osób mieszkających i pracujących w Niemczech od niedawna. Wtedy może być konieczne wykazanie rocznych lub miesięcznych dochodów, przedstawienie umowy najmu lub odcinków opłacanych rachunków, a w przypadku działalności gospodarczej - wykazanie obrotów i przedłożenie dowodu ubezpieczenia.

Unternehmen in Deutschland

Consultingservice

Eliza Sotgiu

St. Nr. 207/275/04444
Adres:

JAKOBSTR. 25

02826 Görlitz / Zgorzelec

Niemcy

Telefon:

+49 3581 66 79 66

+49 172 751 09 28

Fax:

+49 3581 76 40 02

Telefon kom. z Polski:

509 630 447 lub 510 139 138

Biuro czynne:

Poniedziałek – Czwartek
od godz. 9.00 do 11.00 i od godz. 13.00 do 16.00
Piątek od godz. 9.00 do 13.00
Poza wyznaczonymi godzinami po umówieniu terminu.

Szukaj w serwisie