Sotigu-Consulting

BG - BAU - Berufsgenossenschaft

Każdy pracownik na terenie Niemiec jest przez swojego pracodawcę obowiązkowo ubezpieczony od wypadków przy pracy. Nakaz ten nie dotyczy jedynie samych pracodawców, czyli właścicieli firm. Ubezpieczeniami oraz wypłatą świadczeń w razie wypadku zajmują się kasy branżowe oraz regionalne i federalne kasy pracowników. W przypadku branży budowlanej jest to branżowa kasa ubezpieczenia wypadkowego Berufsgenossenschaft BG BAU.

Obowiązkiem właściciela firmy budowlanej jest zgłoszenie pracowników do BG BAU. Branżowy zakład ubezpieczeń wypadkowych wylicza należną wysokość składki oraz informuje o niej (wraz z terminem zapłaty) za pośrednictwem poczty. Sam właściciel firmy może, chociaż nie musi, ubezpieczyć się dobrowolnie.

Ubezpieczenie w BG BAU obejmuje wypadki przy pracy, wypadki podczas dojazdu do lub z pracy oraz choroby zawodowe. W razie wypadku pracodawca po udzieleniu poszkodowanemu pierwszej pomocy, powinien także zadbać o sporządzenie protokołu wypadkowego. Najlepiej, aby spisała go osoba profesjonalna i kompetentna, czyli lekarz, który może również powiadomić o zajściu branżową kasę ubezpieczeń. Zgłoszenie wypadku do BG BAU wymaga bowiem szczegółowego opisania zajścia oraz poniesionych w jego wyniku urazów. Uznanie wypadku za objęty ubezpieczeniem oraz przyznanie świadczeń leży po stronie ubezpieczalni.

Świadczenia pieniężne przyznawane przez BG BAU to między innymi zasiłek powypadkowy, zasiłek wyrównawczy oraz kilka rodzajów rent. Poszkodowany ma prawo ubiegać się również o świadczenia materialne na opiekę medyczną i rehabilitację, w tym środki pieniężne potrzebne na wykupienie wszystkich przepisanych leków, materiałów opatrunkowych, zabiegów, przyrządów pomocniczych (wózek inwalidzki, kule, itp.) oraz przyrządów służących do rehabilitacji. Świadczenia z BG BAU obejmują także ewentualną pomoc w prowadzeniu gospodarstwa domowego, udział w sportach rehabilitacyjnych oraz koszty przekwalifikowania się zawodowego w razie niezdolności do powrotu do dawnej pracy, a w niektórych przypadkach nawet zapewnienie środka transportu oraz mieszkania.

Ostatecznym celem jest zawsze powrót do zakładu pracy na dawne lub nowe stanowisko, a w razie braku takiej możliwości wsparcie poszkodowanego w znalezieniu nowego miejsca pracy.

Unternehmen in Deutschland

Consultingservice

Eliza Sotgiu

St. Nr. 207/275/04444
Adres:

JAKOBSTR. 25

02826 Görlitz / Zgorzelec

Niemcy

Telefon:

+49 3581 66 79 66

+49 173 458 47 14 

Fax:

+49 3581 76 40 02

Telefon kom. z Polski:

575 185 086

Biuro czynne:

Poniedziałek – Piątek
od godz. 9.00 do 16.00
Poza wyznaczonymi godzinami po umówieniu terminu.

Szukaj w serwisie