Przynależność do Unii Europejskiej otwiera możliwości nie tylko przed Polakami, którzy poszukują pracy za granicą. To także znakomita okazja dla wszystkich przedsiębiorstw, pragnących rozszerzyć swoją działalność na inne rynki. Wśród nich są firmy budowlane, delegujące do Niemiec swoich pracowników. Istnienie tych szans wiąże się z pewnymi obowiązkami, jakich przedsiębiorcy muszą przestrzegać. Jakie warunki powinna spełniać polska firma budowlana, działająca w Niemczech? Jakie podatki czekają na przedsiębiorstwo i co należy zrobić, by realizować zadania zgodnie z zasadami obowiązującymi u naszego zachodniego sąsiada? Przeczytaj poniższy artykuł – to tutaj znajdziesz odpowiedzi na te i inne zagadnienia.

Odprowadzanie stosownych podatków

Wiele pytań, związanych z realizacją inwestycji za zachodnią granicą, dotyczy tego, czy firma działająca, ale nieposiadająca siedziby w Niemczech musi płacić podatki. Jak się okazuje, nie tylko osoby prowadzące tam biznes (z niem. Gewerbe) powinny odprowadzać stosowne daniny, lecz także przedsiębiorstwa wykonujące zlecenia na terenie tego kraju.

Jakie podatki czekają polskie firmy budowlane w Niemczech? Oto niektóre z nich:

  • danina od usług budowlanych – wynosząca 15% od wynagrodzenia dla wykonawcy,
  • podatek dochodowy od wynagrodzeń pracowników – delegowanych, jak i pracujących w ramach tzw. zakładu podatkowego,
  • VAT – konieczność rejestracji firmy w Niemczech jako płatnika VAT, np. gdy wykonuje się prace na rzecz osoby prywatnej lub inwestycję realizują podwykonawcy.

W przypadku niektórych z nich można starać się o zwrot nadpłaconego podatku albo w ogóle o zwolnienie z konieczności jego uiszczenia. Jak to zrobić? Zachęcamy do kontaktu – nasi specjaliści dokładnie wyjaśnią, jakich czynności należy dopełnić, by pracować u zachodniego sąsiada Polski na korzystnych warunkach.

Kwestie ubezpieczeń społecznych pracowników

Jeśli prowadzisz biznes w Niemczech, delegując pracowników do pracy, może powstać konieczność opłacenia składek, obowiązujących na terenie tego kraju. Jakie przesłanki muszą zostać spełnione, aby tak się nie stało? Przede wszystkim okres wykonywania przez daną osobę zadań w Niemczech nie powinien przekraczać 24 miesięcy. Nikt nie może zastąpić jej, gdy termin delegowania dobiegł końca. Warto pamiętać, że budowlańcy wysyłani za granicę muszą mieć zaświadczenie A1. Dokument o ubezpieczeniu wydaje ZUS.

Płaca minimalna – stawka polska czy niemiecka?

Delegując pracownika na budowę, należy mieć na uwadze, że jego wynagrodzenia nie nalicza się na podstawie polskiego, ale niemieckiego prawa. Tam pensja minimalna, w przeliczeniu na złotówki, jest wyższa, a jej stawka zależy od kwalifikacji oraz landu, gdzie realizuje się inwestycję. Kwoty dla osób zatrudnionych w branży budowlanej są wysokie – niewykwalifikowany pracownik zarabia około 12,20 euro brutto za godzinę. Specjalista – 15,20 euro.

Z tego wynika, że polska firma budowlana, realizująca zadania w Niemczech, musi dokonać stosownego przeliczenia wynagrodzenia, by zapewnić budowlańcom płacę przynajmniej na poziomie najniższej pensji obowiązującej w danym landzie. Za tym idzie szereg innych obowiązków, takich jak:

  • zgłoszenie pracowników przed wysłaniem ich w delegację do Niemiec,
  • wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za przechowywanie dokumentacji, potrzebnej m.in. podczas kontroli urzędu celnego (Zollamt),
  • udokumentowanie początku, końca oraz dziennego czasu pracy,
  • poinformowanie delegowanych o konieczności posiadania przy sobie dowodu tożsamości.

Jeśli któryś z tych punktów nie zostanie spełniony, wówczas należy liczyć się z poważnymi konsekwencjami finansowymi (widełki sięgają od 30 tys. do 500 tys. euro).

Polska firma budowlana w Niemczech – co jeszcze warto wiedzieć?

Powyżej mogłeś zapoznać się z najważniejszymi obowiązkami, jakie polska firma budowlana realizująca zlecenia w RFN, musi spełnić. Jednak to nie wszystko – warto pamiętać, że jeśli prace te nie będą wykonywane przejściowo, konieczna będzie rejestracja Gewerbe w Handwerkskammer, czyli w tamtejszej Izbie Rzemieślniczej. W Niemczech obowiązek ten dotyczy m.in.:

  • murarzy,
  • dekarzy,
  • cieślów.

Przestrzegaj praw i wypełniaj obowiązki

Dodatkowo konieczne może okazać się uczestniczenie w postępowaniu urlopowym, jak i uiszczanie opłat na rzecz kasy urlopowej, niemającej swojego odpowiednika w Polsce. Nie mniej istotne jest zastosowanie niemieckiego prawa pracy wobec polskich pracowników. Tyczy się to m.in. dziennej liczby godzin pracy, jak i długości przysługującego urlopu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat obowiązków, jakie czekają w Niemczech polskiego przedsiębiorcę z branży budowlanej – zgłoś się do nas!


TOP

Firma w niemczech   Oferta   Mapa strony   Impressum   Polityka prywatności