Od stycznia 2021 roku w Niemczech każda firma budowlana musi wypłacać swoim pracownikom wyższe pensje, co wynika ze wzrostu stawki minimalnej. Od początku roku najniższe wynagrodzenie za godzinę brutto wynosi 9,50 euro. Należy jednak wziąć pod uwagę, że to jedynie podstawowa kwota. Jak natomiast to wygląda w samej branży? Jeśli prowadzisz Gewerbe i chcesz wiedzieć, jaka jest płaca minimalna w sektorze budowlanym – przeczytaj poniższy artykuł. Dowiesz się z niego nie tylko tego, ile wynosi obecna najniższa stawka dla pracowników, ale i co na nią wpływa.

Ustawowa stawka minimalna a branżowa

Na samym początku warto wyjaśnić, że kwota godzinowa, jaka od 1 stycznia 2021 roku wynosi 9,50 euro (a od lipca ma wzrosnąć do 9,60) to krajowe minimum, obowiązujące w całych Niemczech. Poszczególne sektory jednak ustalają własne, tzw. branżowe płace minimalne, będące efektem rozmów związków zawodowych pracowników i pracodawców. Nie inaczej jest w tamtejszej budowlance. Obecnie najniższe wynagrodzenie za godzinę pracy w branży budowlanej wynosi 12,85 euro. Warto przy tym zaznaczyć, że na ostateczną wysokość wpływa co najmniej kilka czynników.

Różne landy, różne płace

Tym, co w pierwszej kolejności decyduje, jaka będzie stawka godzinowa, jest przede wszystkim land, na którego obszarze działa firma budowlana. We wschodnich, byłych terenach NRD, 12,85 euro to płaca minimalna zarówno dla robotników niewykwalifikowanych, jak i specjalistów. Ta sama stawka obowiązuje pracowników bez szkoleń w pozostałych krajach związkowych Niemiec. Sytuacja jednak zmienia się w przypadku zatrudnionych, którzy mają odpowiednio wyższe kwalifikacje do pracy i wykonują bardziej wyspecjalizowane zadania. W landach zachodnich robotnicy o udokumentowanych umiejętnościach mogą liczyć na wynagrodzenie godzinowe na poziomie przynajmniej 15,70 euro. W samym Berlinie minimalna stawka branżowa dla osób wykwalifikowanych wynosi 15,55 euro.

Kwalifikacje nie pozostają obojętne

Jak można zauważyć, to, co również wpływa na wysokość pensji, to także poziom wyspecjalizowania robotników do pracy, a przynajmniej w Berlinie i landach zachodnich. Wynika to z oczywistych przyczyn – specjaliści mający konkretny fach w ręku są lepiej przygotowani do określonych zadań, co zasługuje na wyższe wynagrodzenie. Z tej przyczyny osoby zatrudnione w branży budowlanej zostały podzielone na dwie grupy płacowe, określane mianem Mindestlohn 1 i Mindestlohn 2. W pierwszej z nich można znaleźć pracowników pomocniczych (nazywanych Werker lub Hilfsarbeiter), w drugiej zaś specjalistów – Fachwerker lub Facharbeiter.

Według układu zbiorowego pracy dla budownictwa (czyli Bundesrahmentarifvertrag für das Baugewerbe – BRTV) w pierwszej grupie występują pracownicy, wykonujący m.in.:

  • proste prace budowlane oraz montażowe,
  • proste prace konserwacyjne, w tym czyszczenie maszyn i urządzeń.

W praktyce sprowadza się to do tego, że robotnicy znajdujący się w pierwszej grupie płacowej zajmują się m.in. układaniem materiałów, sprzątaniem, mieszaniem cementu oraz obsługą prostych urządzeń, wykorzystywanych przy konkretnych pracach.

W drugiej grupie znaleźli się fachowcy, realizujący zadania wymagające konkretnych umiejętności i kwalifikacji. Aby zaliczać się do tego grona, pracownik musi mieć ukończony co najmniej pierwszy stopień szkolenia zawodowego z branży lub przebyty kurs dla np.:

  • malarza,
  • ogrodnika,
  • stolarza,
  • operatora maszyn.

Wzrost płacy w branżach okołobudowlanych

Warto nadmienić, że nie tylko branża budowlana w Niemczech ma nową najniższą stawkę. Płaca minimalna wzrosła także w sektorach pokrewnych. Zwiększono m.in. pensję godzinową wśród dekarzy (dla niewykwalifikowanego – 12,60 euro, a dla specjalisty – 14,10 euro) czy elektryków (12,40). Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, z czym wiąże się wzrost stawki godzinowej w branży budowlanej – skontaktuj się z naszą firmą. Od lat specjalizujemy się we wspieraniu przedsiębiorców z tego sektora, którzy w Niemczech mają własne firmy budowlane. Pomożemy też założyć Gewerbe, ułatwiając załatwienie wszelkich niezbędnych formalności.


TOP

Firma w niemczech   Oferta   Mapa strony   Impressum   Polityka prywatności