Niemcy podnieśli wysokość świadczenia na dzieci. Kindergeld w 2020 roku to nawet 235 euro na pociechę. Jednak to nie wszystkie zmiany, jakie zaszły w popularnym – również wśród pracujących za naszą zachodnią granicą rodaków – zasiłku. Od stycznia 2020 możesz starać się o specjalny dodatek, tzw. Kinderzuschlag. Sprawdź, co jeszcze zmieniło się w zasadach przyzwania pieniędzy na dzieci, jakie dokumenty musisz złożyć wraz z wnioskiem o świadczenie i gdzie szukać pomocy.

Czym jest Kindergeld i komu przysługuje prawo do zasiłku?

Niemiecki Kindergeld to nic innego jak odpowiednik naszego 500+. Comiesięczne świadczenie rodzinne w kraju naszych zachodnich sąsiadów przysługuje wszystkim osobom mającym dzieci i zatrudnionym na terenie Niemiec. W związku z tym, o pieniądze mogą wnioskować również Polacy oraz obywatele innych państw – nie ma obowiązku posiadania obywatelstwa niemieckiego.

Kindergeld w 2020 roku – wysokość świadczenia

Wysokość Kindergeld, inaczej niż w Polsce, gdzie na każde dziecko przyznawane jest 500 złotych, uzależniona jest od liczby potomków. I tak:

 • na pierwsze i drugie dziecko rodzice otrzymują po 204 euro,
 • na trzecie – 210 euro,
 • na czwarte i każde kolejne – 235 euro.

Wprowadzone w połowie 2019 roku zmiany w Kindergeld spowodowały wzrost świadczeń, będący odpowiedzią na rosnące koszty życia w kraju naszego zachodniego sąsiada. Przykładowo, w 2018 roku na pierwsze dziecko przysługiwało 194 euro, na drugie 200, a na każde kolejne – 225 euro.

Jak złożyć wniosek o pieniądze na dzieci?

Rok 2020 nie przyniósł natomiast zmian w sposobie wnioskowania o Kindergeld. O zasiłek na dzieci należy aplikować na specjalnym formularzu dostępnym w Kasie Świadczeń Rodzinnych. Trzeba złożyć go osobiście lub przez pełnomocnika. Wzór wniosku można znaleźć także online na stronach:

 • www.bzst.de,
 • www.familienkasse.de.

O świadczenie może ubiegać się rodzic, osoba sprawująca prawną opiekę nad dziećmi oraz samo dziecko – po ukończeniu 18. roku życia.

Pamiętaj, by do wniosku o Kindergeld w 2020 roku dołączyć odpowiednie dokumenty, takie jak:

 • unijny akt małżeństwa (jeżeli dziecko pochodzi ze związku małżeńskiego) oraz akt urodzenia dziecka,
 • orzeczenie sądu o ewentualnym rozwodzie lub separacji rodziców,
 • zaświadczenie o zameldowaniu w Niemczech lub ostatni adres na terenie Niemiec,
 • ostatnia niemiecka decyzja podatkowa,
 • Lohnsteuerbescheinigung (za 4 lata wstecz),
 • zaświadczenie o wspólnym zamieszkaniu na terenie Polski,
 • kserokopie dowodów osobistych wnioskodawcy oraz osoby sprawującej opiekę nad dzieckiem,
 • oświadczenie rodziców o ewentualnym powierzeniu opieki nad dziećmi innej osobie, np. dziadkom,
 • kopia wpisu do niemieckiego rejestru przedsiębiorców, w przypadku gdy wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą.

Wszystkie dokumenty sporządzone w języku polskim muszą zostać przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.

Jak długo czeka się na decyzję oraz wypłatę?

Czas oczekiwania na decyzję o przyznaniu Kindergeld w 2020 roku to od 2 do 6 miesięcy. Zależy on m.in. od kompletności i poprawności wniosku oraz wszystkich załączników. Termin wypłaty zasiłku wiąże się z kolei z tym, jaki indywidualny numer świadczenia otrzymasz. Przy określaniu dnia wpływu środków na konto bankowe kluczowa jest ostatnia cyfra numeru Kindergeld, która warunkuje dzień wypłaty w danym miesiącu.

Dodatek do Kindergeld – sprawdź, czy możesz z niego skorzystać!

Ważna zmiana dotyczy również możliwości otrzymania dodatkowego zasiłku do Kindergeld. Jest on adresowany do rodzin niezamożnych, o najniższych dochodach. W związku ze zniesieniem górnych progów dochodowych w Niemczech, od 2020 roku więcej rodziców zyskało prawo do świadczenia Kinderzuschlag, w wysokości do 185 euro na każde dziecko.

Wniosek o Kindergeld? Pomożemy Ci załatwić formalności!

Chcesz ubiegać się o Kindergeld w Niemczech, ale obawiasz się zmian w przepisach? A może interesuje Cię dodatkowe świadczenie Kinderzuschlag? Skontaktuj się z nami już dziś i sprawdź, jak możemy Ci pomóc! Zapewniamy profesjonalne doradztwo oraz kompleksową obsługę w zakresie wnioskowania o dodatki i zasiłki rodzinne w Niemczech. Z naszą pomocą złożysz wniosek szybko i bezstresowo, ciesząc się przysługującymi Tobie i Twojej rodzinie świadczeniami.


TOP

Firma w niemczech   Oferta   Mapa strony   Impressum   Polityka prywatności