Postanowienia ogólne
Administratorem Strony jest Immobilien & Cosultingservice reprezentowana przez Eliza Sotgiu z siedzibą w 02826 Görlitz (Zgorzelec), Jakobstr. 25
Użytkownicy korzystający ze Strony akceptują tym samym postanowienia niniejszej Polityki Prywatności.
Pytania lub wątpliwości dotyczące Polityki Prywatności Strony prosimy kierować na adres poczty elektronicznej wskazany w zakładce Kontakt.
Gromadzenie danych
Strona korzysta z następujących informacji o Użytkownikach:
1. Dobrowolnie przekazane przez Użytkowników dane osobowe, takie jak adres e-mail oraz opcjonalnie imię, nazwisko lub numer telefonu, które korzystający ze Strony wpisują podczas wypełniania formularza kontaktowego.
Informacje te mogą zostać użyte podczas działań marketingowych prowadzonych przez Administratora Strony lub do skontaktowania się z tymi użytkownikami, którzy wyrażą na to zgodę.
2. Logi serwera, czyli dane przekazywane podczas połączenia ze Stroną, takie jak adres IP, czas nadejścia zapytania, lokalizacja lub rodzaj przeglądarki.
Informacje te nie są kojarzone z konkretnymi Użytkownikami. Mogą zostać wykorzystane wyłącznie do administrowania Stroną oraz do prowadzenia wewnętrznych statystyk zbiorczych, mających na celu poprawę jakości serwisu.
3. Pliki cookies, czyli tzw. „ciasteczka" - dane informatyczne w postaci krótkich plików tekstowych, zapisywane na Urządzeniu, za pomocą którego Użytkownik łączy się ze Stroną.
Szczegółowe informacje na temat wykorzystywanych plików cookies zamieszczone są w osobnym paragrafie niniejszej polityki prywatności.
Ochrona danych osobowych
Administrator zobowiązuje się do bezwzględnej ochrony danych osobowych. Przekazane przez Użytkowników informacje mogą zastać wykorzystane jedynie zgodnie z zasadami ustawy o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz przy przestrzeganiu wszystkich innych regulacji w zakresie ochrony danych osobowych, jakie obowiązują na terenie naszego kraju.
Pliki cookies
Wykorzystywane przez Stronę pliki cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. Nie ma możliwości, aby za ich pośrednictwem do Urządzenia przedostały się wirusy lub innego rodzaju złośliwe oprogramowanie. Cookies zawierają najczęściej nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania oraz numer identyfikacyjny.
Strona używa dwóch typów plików cookies:
- cookies sesyjne - pliki tymczasowe, przechowywane na Urządzeniu Użytkownika do momentu wyjścia ze Strony lub wyłączenia przeglądarki internetowej
- cookies trwałe - przechowywane na Urządzeniu Użytkownika przez określony w parametrach pliku czas lub do momentu usunięcia ich przez Użytkownika
Pliki cookies mogą zastać wykorzystane w celu określenia profilu Użytkownika, a tym samym dostosowania sposobu wyświetlania Strony oraz zawartych na niej treści do jego potrzeb oraz uwarunkowań jego Urządzenia.
Przeglądarki internetowe zazwyczaj domyślnie zezwalają na zapisywanie plików cookies na Urządzeniu.
Użytkownik może w każdej chwili zmienić te ustawienia i częściowo lub całkowicie zablokować zapisywanie plików cookies, poprzez zmianę opcji swojej przeglądarki internetowej.
Przeglądarka internetowa umożliwia także skasowanie wszystkich zapisanych wcześniej plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać wchodząc w dokumentację przeglądarki lub poprzez zawartą w niej opcję Pomoc.
Zablokowanie plików cookies nie wpływa na możliwość korzystania ze Strony, choć może ograniczyć dostęp do niektórych jej funkcji.
Zmiany w polityce prywatności
Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszej Polityce Prywatności. Użytkownicy o ewentualnych zmianach zostaną poinformowani poprzez publikację odpowiedniego dokumentu Stronie.


TOP

Firma w niemczech   Oferta   Mapa strony   Impressum   Polityka prywatności